wzorek

Notariusz

Szanowni Państwo,
miło mi gościć Państwa na stronie internetowej prowadzonej przeze mnie kancelarii notarialnej. Zapraszam do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie - z zaznaczeniem, że są to informacje ogólne.
W celu profesjonalnego i rzetelnego przygotowania interesujących Państwa czynności, i pomocy w załatwieniu Państwa spraw zapraszamy do osobistego kontaktu z kancelarią.
Kancelaria zlokalizowana jest w dzielnicy Osowa miasta Gdańska. Znajdujemy się blisko obwodnicy, a dojazd do naszej kancelarii jest sprawny i nie wymaga przedostawania się do ścisłego centrum miasta – patrz mapka.

Ponadto zapewniamy naszym klientom bezpłatne miejsca parkingowe bezpośrednio przy budynku kancelarii.
Gwarantuję wysoką jakość usług.

Zapraszam,

Elzbieta Jurewicz-Szulc
wzorek

Elżbieta Jurewicz-Szulc, jako osoba zaufania publicznego powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Notariusz Elżbieta Jurewicz-Szulc wykonuje pełen zakres czynności notarialnych określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

wzorek

Uslugi

Sporządzanie aktów

Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia, protokoły

sporządza poświadczenia; doręcza oświadczenia; spisuje protokoły; sporządza protesty weksli i czeków;

Przechowanie

Przyjmuje na przechowanie: pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Poświadczenie spadkowe

Podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

Wypisy, odpisy, wyciągi

Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; oraz sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

wzorek

Przykładowe czynności

  • sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami: sprzedaż i zamiana gruntów, domów, mieszkań
  • sprawy spadkowe: testamenty i akty poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia o odrzuceniu/przyjęciu spadku, wykaz inwentarza
  • pełnomocnictwa
  • sprawy spółkowe: umowy i statuty spółek, Protokoły Zgromadzeń Wspólników, Protokoły Walnych Zgromadzeń
  • umowy darowizn i zamiany
  • poświadczenia dokumentów, dat, pozostawania przy życiu
  • odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów
Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Notariusz może dokonywać czynności poza kancelarią, gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby czy okoliczności prosimy o kontakt.
Informacje w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Jurewicz-Szulc udzielane są bezpłatnie.

wzorek

Oplaty

Notariusz przy dokonywaniu czynności pobiera taksę notarialną oraz należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy przede wszystkim od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestię kosztów/opłat ponoszonych u notariusza to:

– ustawa o podatku od spadków i darowizn (pobierz dokument)
– ustawa o pcc (pobierz dokument)
– ustawa o kosztach sądowych (pobierz dokument)
– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (pobierz dokument)

Dokładne wyliczenie opłaty zależy od wielu czynników i możliwe jest po ustaleniu czynności notarialnej i jej elementów, po analizie dokumentów i księgi wieczystej.

wzorek

Kancelaria

Kancelaria:

Elżbieta Jurewicz-Szulc NOTARIUSZ
NIP: 8471314334
Numer rachunku bankowego: 47 1950 0001 2006 4918 1768 0001
Numer rachunku depozytowego: 20 1950 0001 2006 4918 1768 0002

Dane teleadresowe:

Adres: Ul. Koziorożca numer 21, 80-299 Gdańsk
Telefon stacjonarny: 58 38 00 933
Telefon komórkowy: 600 943 467

E-mail

notariusz@jurewicz-szulc.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9:00-17:00 Wtorek: 9:00-18:00 Środa, czwartek i piątek: 9:00-17:00 Sobota: 10:00-12:00

Copyright © Kancelaria notarialna Elżbieta Jurewicz Szulc 2016
Created by Patrycja Jankowska
Gdańsk picture by Michał Werner